Hosting Web/Email
Ky shrbim u vjen n ndihm bizneseve apo individve q kan faqe n web, duke i mundsuar ruajtjen e materialeve, video, foto, tekst n servert tan.

Karakteristikat e prgjithshme t shrbimit:
- Backup i plot me an t Cpanel.
- Restore i plot me an t Cpanel.

Karakteristikat virtuale t hostimit:
- Shrbimet e Subdomains: Add/Remove Subdomain's.
- Subdomain Redirects, Stats for Subdomain's.
- Setup Email accounts per nen domaine.
- Shrbimet e E-mail:POP3 & IMAP Email accounts, SMTP Outgoing mail server, Email Forwarding, Default Email setup, Custom mail filtering, Email Auto-responders, Web Mail.
- Skripte t Instaluara: HTML Chat,Random HTML Generator, Counter Generator, Java Clock Generator, Java Countdown Generator, Secure FormMail clone, Cgiemail.
- Llogari FTP-je: Manage FTP Accounts, Add FTP Accounts, Ability to kill FTP sessions.
- Databaz: Manage MySQL Databases, phpMyAdmin (Easy Access ), Add Access Hosts.
- MySQL WizardManagement: Web, FTP, SSH, SNMP.
- Panele sigurie: Manage GPG Keys, Cron Jobs, Leech Protect, IP Deny Manager.