Hosting Web/Email
Ky shërbim u vjen në ndihmë bizneseve apo individëve që kanë faqe në web, duke i mundësuar ruajtjen e materialeve, video, foto, tekst në serverët tanë.

Karakteristikat e përgjithshme të shërbimit:
- Backup i plotë me anë të Cpanel.
- Restore i plotë me anë të Cpanel.

Karakteristikat virtuale të hostimit:
- Shërbimet e Subdomains: Add/Remove Subdomain's.
- Subdomain Redirects, Stats for Subdomain's.
- Setup Email accounts per nen domaine.
- Shërbimet e E-mail:POP3 & IMAP Email accounts, SMTP Outgoing mail server, Email Forwarding, Default Email setup, Custom mail filtering, Email Auto-responders, Web Mail.
- Skripte të Instaluara: HTML Chat,Random HTML Generator, Counter Generator, Java Clock Generator, Java Countdown Generator, Secure FormMail clone, Cgiemail.
- Llogari FTP-je: Manage FTP Accounts, Add FTP Accounts, Ability to kill FTP sessions.
- Databazë: Manage MySQL Databases, phpMyAdmin (Easy Access ), Add Access Hosts.
- MySQL WizardManagement: Web, FTP, SSH, SNMP.
- Panele sigurie: Manage GPG Keys, Cron Jobs, Leech Protect, IP Deny Manager.