Ofertat e Internetit

Oferta #WinWin


**Periudha Kohore: Deri në 30/11/2021.
**TVSH e përfshirë.
**Instalimi dhe Pajisjet fundore:
**Vetëm në kontrata 12 mujore (me pagesa mujore) kosto instalimi 1500 lekë.
**Qira Pajisje, WIFI Router + ONU ne vlerën 2000 lekë per cdo rast.

Paketat e Internet